Hoppa till innehåll

oxycontin 20mg,30mg,40 mg, 80mg

1700 kr2600 kr

OxyContin (oxikodon) är en opioid smärtstillande medicin kallas ibland narkotiska.

OxyContin är ett starkt receptbelagt läkemedel som används när ett opioidmedicin behövs för att hantera allvarlig smärta nog att kräva daglig dygnet runt, långvarig behandling med opioid, när andra smärtbehandlingar som läkemedel utan opioid smärta eller omedelbar frisättning Opioidläkemedel behandlar inte din smärta tillräckligt bra eller du kan inte tolerera dem.

Bipacksedel: Information till användaren

OxyContin

5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletter
oxikodonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

– Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

– Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

– Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

– Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, Se avsnitt 4.

Köp OxyContin depottablett

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad OxyContin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar OxyContin
3. Hur du tar OxyContin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur OxyContin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad OxyContin är och vad det används för

OxyContin innehåller oxikodonhydroklorid som tillhör en grupp läkemedel som kallas opioider och har en kraftigt smärtstillande effekt.

OxyContin depottabletter används vid långvarig svår smärta såsom smärta vid cancer.

Oxikodonhydroklorid som finns i OxyContin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar OxyContin

beställa oxycontin 40mg /Köp OxyContin depottablett

du är allergisk mot oxikodonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

• om du har kraftigt försämrad andning (andningsdepression) med för lite syre i blodet (hypoxi) och /eller för mycket koldioxid (hyperkapni) i blodet

har svår kronisk lungsjukdom (KOL = kronisk obstruktiv lungsjukdom), hjärtsjukdom på grund av kronisk överbelastning av lungcirkulationen (cor pulmonale) eller akut, svår luftrörsastma

en viss typ av stopp i tarmen (paralytisk ileus)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar OxyContin om du:

är äldre

har nedsatt lungfunktion

nedsatt binjurefunktion (t.ex. Addisons sjukdom)

prostataförstoring (prostatahypertrofi)

är eller tidigare har varit alkoholberoende

eller tidigare har varit beroende av starka smärtstillande medel (opioider)

lider av psykisk sjukdom till följd av överdos av annat läkemedel (toxisk psykos)

bukspottkörtelinflammation (pankreatit)

någon skallskada eller förhöjt tryck i hjärnan

lågt blodtryck (hypotoni)

sjukdomar i gallgången

inflammatoriska tarmsjukdomar

hypovolemi (minskad blodvolym)

 

Köp OxyContin depottablett / beställa oxycontin 40mg

 

tar läkemedel som påverkar hjärnans funktion, se Andra läkemedel och OxyContin

tar, eller nyligen (inom 2 veckor) har tagit, MAO-hämmare (för behandling av depression).

Informera din läkare om att du tar OxyContin, om du ska opereras.

När OxyContin används under lång tid kan tolerans mot effekterna göra att allt högre doser krävs för att upprätthålla smärtkontroll.

Långvarig användning av OxyContin kan leda till fysiskt beroende och abstinenssymtom kan uppstå vid ett plötsligt avbrytande av behandlingen. När en patient inte längre behöver behandling med oxikodon är rådet att trappa ner dosen gradvis för att förhindra abstinenssymtom (se avsnitt om du slutar ta OxyContin).

Risken för att utveckla fysiskt eller psykologiskt beroende är liten vid användning enligt anvisning hos patienter som lider av kronisk smärta och denna risk måste vägas mot den möjliga fördelen.

beställa oxycontin 40mg /Köp OxyContin depottablett

 

köp oxycontin online, du undrar kanske var alla i sverige köper oxycontin,

vi har undersökt de bästa ställena att köpa oxycontin i sverige, klicka och ta reda på

Köp billigt köp oxycontin i sverige online utan recept

du kan köpa oxycontin online i sverige till en mycket billig ränta och få snabb leverans hem,

genom åren vi har studerat och följt användare som framgångsrikt köper oxycontin online utan recept.

Vi insåg att cirka 80% av dessa användare köpte oxycontin online från

medan de andra 20% köpte via e-postmeddelandet

Vad är priset på oxycontin 40 mg online

Vi sökte efter priser på oxycontin och insåg att vi på tramadol apotek har de bästa oxycontin

priserna för onlineförsäljning och vi har hittills den snabbaste leveransen för oxycontin så beställ dina piller från oss.

Hur man köper oxycontin flashback online utan recept

det är väldigt lätt att köpa oxycontin online hos oss,

klicka bara på länken nedan och välj det belopp du behöver och fullständig beställning,

du kommer att få vårt meddelande och riktning att betala, det är enkelt och snabbt,

vi erbjuder 24 timmars leverans och till och med 12 timmars leverans för adresser i stockholm
vi erbjuder också whatsapp-support,

Var man kan köpa Original oxycontin 10 mcg online utan recept.

Tja, vi har redan gjort det mycket tydligt att köpa oxycontin online aldrig har varit enklare än nu,

det beror på att vi har gjort den hårda delen och nu behöver du bara klicka

och betala för att få ditt paket och en mycket snabb leverans.

Var kan jag beställa original oxycontin online utan recept

klicka bara på länken här

Skaffa oxycontin billigt

och få oxycontin online till extremt bra priser via e-post

är oxykontin ett smärtstillande medel?

OxyContin (oxykodon) är en opioid smärta medicinering som ibland kallas en narkotisk.

OxyContin är ett starkt receptbelagda läkemedel som används när ett opioid läkemedel

behövs för att hantera svår smärta tillräckligt för att kräva dagligen dygnet runt,

långvarig behandling med en opioid, när andra smärtbehandlingar som icke-opioid smärtläkemedel

eller omedelbar frisättning opioidläkemedel behandlar inte din smärta tillräckligt bra eller så kan du inte tolerera dem.

ska jag ta oxycontin för smärta

Du bör inte använda OxyContin om du är allergisk mot oxykodon eller om du har:

svår astma eller andningsproblem; eller

en blockering i magen eller tarmen.

Du bör inte använda OxyContin om du inte redan använder

ett liknande opioidläkemedel och är tolerant mot det.

piller

100 st, 200 st, 300 st 400 st

You cannot copy content of this page